Politik

Politik Kebangsaan adalah Konsep yang merancang suatu kepentingan politik menjadi kepentingan utuh yang berorientasi pada cita-cita mewujudkan kepentingan bangsa agar tetap berada dalam rel persatuan dan kesatuan bukan suatu perebutan kekuasaan semata